16 iunie 2024

Primul Tratat International AI al Consiliului Europei

Primul Tratat International AI al Consiliului Europei

Consiliul Europei este o organizație internațională înființată în 1949, având ca scop apărarea și protejarea drepturilor omului, democrației și statului de drept în Europa. Creat în urma celui de-al Doilea Război Mondial, Consiliul Europei are 46 de state membre și este distinct de Uniunea Europeană, deși împărtășește obiective similare.

Abordarea AI a Consiliului Europei

În timp ce Geoffrey Hinton, considerat creatorul algoritmilor moderni de rețele neuronale, îndeamnă guvernele să se pregătească pentru avansurile AI prin măsuri precum venitul universal de bază, Consiliul Europei adoptă o altă abordare pentru a gestiona amenințările și oportunitățile AI. Organizația europeană a adoptat un nou tratat, marcând primul acord internațional destinat gestionării sistemelor AI și evitării celor mai grave consecințe pentru umanitate.

Tratatul Cadru al Consiliului Europei privind AI

Pregătit de Comitetul pentru Inteligență Artificială (CAI) al Consiliului Europei, Convenția Cadru a Consiliului Europei privind Inteligența Artificială și Drepturile Omului, Democrația și Statul de Drept stabilește un cadru juridic nou pentru țările care lucrează cu algoritmi AI. Tratatul are ca scop abordarea riscurilor asociate cu AI și serviciile de chatbot, promovând în același timp beneficiile „inovației responsabile” în tehnologia AI.

Contribuții și Acoperire

Convenția include contribuții din partea CAI, un organism interguvernamental care a reunit cele 46 de state membre ale Consiliului Europei, Uniunea Europeană și 11 state nemembre, inclusiv SUA, Australia, Argentina și Japonia. Tratatul acoperă atât sectorul public, cât și cel privat, inclusiv companiile care acționează în numele acestora. Părțile interesate din sectorul privat pot alege să se conformeze direct prevederilor convenției sau să ia „alte măsuri” care ating același rezultat, respectând în același timp alte obligații internaționale.

Cerințe de Transparență și Supraveghere

Organizația a pregătit cerințe specifice de transparență și supraveghere pentru diferite contexte și riscuri, inclusiv identificarea corectă a conținutului generat de AI, cum ar fi deepfake-urile sau piesele de „artă”. Riscurile asociate acestor conținuturi trebuie prevenite, detectate și atenuate, evaluând necesitatea unui moratoriu, a unei interdicții sau a altor „măsuri adecvate” atunci când sistemele AI amenință standardele Consiliului Europei privind drepturile omului.

Protejarea Democrației

Membrii Consiliului Europei trebuie să adopte măsuri specifice pentru a preveni utilizarea abuzivă a sistemelor AI, astfel încât acestea să nu submineze democrația, să protejeze instituțiile și procesele democratice, principiul separării puterilor și independența judiciară. Deepfake-urile bazate pe AI au devenit deja o preocupare majoră pentru multe dintre evenimentele electorale importante din 2024, inclusiv alegerile pentru Parlamentul European și alegerile prezidențiale din SUA.

Mecanisme de Supraveghere Independentă

Noua convenție a Consiliului Europei cere ca fiecare parte (inclusiv statele membre) să stabilească un „mecanism independent de supraveghere” pentru a asigura conformitatea cu noile reguli, deși interesele de securitate națională și problemele de apărare națională vor fi exceptate. Convenția va fi semnată pe 5 septembrie la Vilnius, în cadrul unei conferințe a Miniștrilor Justiției din UE.